Betaling na ontvangst kan door middel van cash betaling, liefst gepast, of een PIN transactie.